Nuotekų perpumpavimo siurblinė

Rangovas: ABB, UAB

Galutinis klientas: Aukštaitijos vandenys, UAB

 

Integracija į Wizcon SCADA sistemą ir ABB loginių valdyklių programavimo darbai