35/10 kV Ariogalos TP ir 110/35/10 kV Kalvelių TP

35/10 kV Ariogalos TP ir 110/35/10 kV Kalvelių TP 10 KV kompensavimo įrenginių įrengimo darbo projekto parengimo paslaugos ir kompensavimo įrenginių įrengimo darbai

Rangovas: Žilinskis ir Co, UAB

Galutinis klientas: ESO AB

 

RAA, TSPĮ derinimo darbai