UAB „Aedilis“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą PEGAS-3

UAB „Aedilis“ įgyvendina pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ finansuojamą projektą PEGAS-3 (“Plačios eksportavimo galimybės – Aedilio siekis”)

Projekto tikslas – Tinkamas UAB „Aedilis“ produkcijos reprezentavimas ir žinomumo didinimas užsienio rinkose. Projekto metu planuojama sudalyvauti 3 tarptautinėse parodose. To pasekoje siekiama padidinti paslaugų ir produktų eksportą.

Projekto vertė – 31 816,00 Eur.

Projektui skirto finansavimo suma – 15 908,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019.09.01 – 2021.10.31

UAB „Aedilis“ įgyvendina Europos regioninės plėtros projektą

UAB „Aedilis“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Partnerių tarptautinėm MTEP iniciatyvoms išmanių energijos generavimo šaltinių stebėjimo ir valdymo sistemų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose“, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0014.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.
Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Horizon2020, Eureka, Eurostars,  Cosme, SME Intrument ir pan.).

Projekto vertė – 19.907,39 Eur. Projektui skirto finansavimo suma –  9.953,69 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-09-13– 2019.02.12

UAB „Aedilis“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą PEGAS-2

UAB „Aedilis“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą PEGAS-2 („Plačios eksportavimo galimybės – Aedilio siekis“), projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0101.

Projekto tikslas – Tinkamas UAB „Aedilis“ ir jos produkcijos reprezentavimas ir žinomumo didinimas užsienio rinkose. Projekto metu planuojama sudalyvauti 8 tarptautinėse parodose.

Projekto vertė – 87.689,00 Eur. Projektui skirto finansavimo suma –  43.844,50 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016.10.01 – 2018.05.31

UAB „Aedilis“ kartu su partneriais UAB Baltec CNC Technologies“ ir UAB „EIC automation“ įgyvendina (IPERS), projektą

UAB „Aedilis“ kartu su partneriais UAB Baltec CNC Technologies“ ir UAB „EIC automation“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą Gamybos įmonių procesinių ir energetinių resursų stebėsenos, valdymo ir prognozavimo įrankių kūrimas ir komercializavimas (iPERS), projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0102.

Projekto tikslas – sukurti išmaniąją gamybos procesinių ir energetinių resursų stebėsenos, valdymo ir prognozavimo įrankių sistemą.

Projekto vertė – 689.068,22 Eur. Projektui skirto finansavimo suma –  404.103,96 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016.10.01 – 2019.02.28

Projekto metu bus sukurti 7 naujų produktų prototipai:
1. Naujos kartos gamybos įmonių procesinių ir energetinių resursų stebėsenos, valdymo ir prognozavimo išmanioji sistema;
2. Metalo apdirbimo gamybos proceso daugiaparametrinis duomenų surinkimo įrenginys;
3. Metalo apdirbimo staklių diagnostikos įrankis, skirtas staklių ankstyvajai diagnostikai (angl. predictive maintenance);
4. Įrenginių darbo monitoringo ir būsenos nustatymo įrankis;
5. Informacijos skaitmenizavimo, duomenų koncentravimo ir perdavimo įrenginys;
6. Lanksčios gamybos ir energetikos analitikos išmanioji sistema;
7. Išmani gamybos įrenginių būklės kontrolės, ankstyvosios gedimų diagnostikos ir priežiūros sistema.

PEGAS „PLAČIOS EKSPORTAVIMO GALIMYBĖS – AEDILIO SIEKIS“

UAB “AEDILIS“ – inžinerinių sprendimų įmonė, dirbanti elektros infrastruktūros ir pramoninės automatikos srityse. Įmonė įkurta 2004 metais. Jos veiklos pradžioje dirbo 3 aukštos kvalifikacijos inžinieriai, aiški vizija ir jos suvokimas bei nuoseklus strategijos laikymasis leido išauginti įmonę, kuri turi tvirtas pozicijas rinkoje. Lietuvoje UAB „Aedilis“ jau įgyvendino daugiau nei 600 projektų. Taip pat yra sėkmingai įgyvendinusi projektus Estijoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Kenijoje, Brazilijoje, Kanadoje ir Rusijoje.

Apie projektą.
2014 m. rugsėjo 12 d. buvo pasirašyta projekto Nr. S-VP2-2.1-ŪM-04-K-05-053 PEGAS  „Plačios eksportavimo galimybės – Aedilio siekis“ (Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-053) finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas.
Palaipsniui diversifikavus veiklą ir išgryninus specializacijas, UAB „Aedilis“ plėtra vykdoma trimis kryptimis: pramonės automatizavimo sprendimų projektavimo ir diegimo, elektros energetikos paslaugų teikimo, naujų produktų kūrimo ir pardavimo. Visose srityse UAB „Aedilis“ veikla neatsiejama nuo aukštosioms technologijoms priskiriamos specializacijos, kuri yra viena iš įvairiuose lygmenyse pripažintų – tarptautiniu mastu labiausiai konkurencingų – Lietuvos ūkio plėtros krypčių. Nuolat gerindamas teikiamų paslaugų ir kuriamų produktų kokybę, UAB „Aedilis“ orientuojasi į tas rinkas, kuriose lietuviška produkcija galėtų būti paklausi dėl itin gero kainos ir kokybės santykio. Dar daugiau – UAB „Aedilis“ požiūris į atliekamas užduotis ir į pažangius pokyčius ar jų inicijavimą orientuota veiklos filosofija  galėtų lemti konkuravimo galimybes netgi su pasaulyje pripažintais lyderiais, o UAB „Aedilis“ produkcija galėtų konkuruoti su pasaulinėje rinkoje lengvai atpažįstamais prekiniais ženklais. Remiantis įmonės vizija buvo inicijuotas šis projektas, kurio tikslas – per dalyvavimą tarptautinėse parodose ir UAB „Aedilis“ produktų pristatymą didinti įmonės produkcijos eksporto apimtis. Projektui buvo keliamas uždavinys: Ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose.

Projekto rezultatas.
Projekto metu buvo sudalyvauta 4-iose parodose, kurios vyko Vokietijoje, Švedijoje bei Jungtinėje Karalystėje. Dėka projekto buvo sustiprintas UAB „AEDILIS“ konkurencingumas, padidintas produkcijos žinomumas, išplėsta esamose eksporto rinkose užimama rinkos dalis. Užmegzti nauji kontaktai su potencialiais partneriais ir klientais sudarys fundamentalias sąlygas įmonės eksporto augimui ir bendradarbiavimui palaikyti. Tokiu būdu bus diversifikuotas įmonės eksportas, bus išplėsta jo geografija bei padidės sukuriama pridėtinė vertė.

Projekto suma – 41.042,63 €.

Europos Sąjungos finansuojama suma – 24.625,2 €.